Framträdanden

Flera rundabordssamtal och rapportlanseringar med Sieps och European Council on Foreign Relations (2020- )

Panelsamtal vid FN:s högnivåmöte Stockholm+50 i samband med SEI-rapport (juni 2022)

Panelsamtal vid lansering av Klimatpolitiska rådets årsrapport (mars 2023)

Moderator av seminarium om EU:s utrikespolitik och miljön, inom THINK2030 (november 2020)

Presentation om EU:s gröna giv vid regeringens expertseminarium inom ramen för industrisamtalen (september 2020)

Diskussion om framgångsfaktorer i miljöpolitiken med Lena Ek, Åsa Romson och Margot Wallström, Fores (juni 2020)

Panelsamtal om digitalisering och miljö, Accountancy Europe (november 2019)

Panelsamtal om effekterna av handelsavtalet EU – Japan, European Institute of Japanese Studies (april 2019)

Moderator vid rundabordssamtal i Seoul om renare luft och innovation, med statsrådet Ann Linde samt ledande koreanska och svenska experter (september 2017)

Presentation om förnybar energi i Norden, energikonferens i Seoul med drygt 300 deltagare (juli 2017)

Föredrag om EU:s utveckling, Viskadalen (juli 2017)

Föredrag om livsvetenskap (life science) i Sverige på seminarium i Tokyo (maj 2017)

Moderator vid rundabordssamtal i Tokyo om innovativ träbyggnad, med statsrådet Peter Eriksson samt japanska och svenska arkitekter, byggföretag och policyaktörer (april 2017)

Presentation av rapporten ”Mångfald och sammanhållning” (augusti 2016)

Moderator vid seminarier i Tokyo om biobränslen och om nya material från skogsråvara (mars 2016)

Presentationer om energi och innovation hos Energimyndigheten, Energikommissionen, med flera, Eskilstuna och Stockholm (2014-2017)

Internationell trendspaning om hållbara städer, konvent om Plattformen för hållbar stadsutveckling (december 2014)

Moderator på seminarium om Turkiet till minne av Anna Lindh, Tensta (september 2013)

Ledare för Ny Tekniks och Affärsvärldens 33-listegala år 2012 (tillsammans med Jon Åsberg), Berns Salonger i Stockholm

Moderator på seminarium om mobilnätens utveckling, Internetdagarna i Stockholm (oktober 2012)

Samt ett stort antal andra framträdanden, bland annat Sveriges nationella anförande vid partsmöte med konventionen för biologisk mångfald i Jakarta, medverkan i Aktuellt och Gomorron Sverige (SVT), Ekot, Studio Ett och P1 Morgon (SR).