Innovation

Under min tid som analytiker på myndigheten Tillväxtanalys skrev och samordnade jag ett antal rapporter om innovationspolitik. Här är länkar till ett urval.

Hållbar värme och kyla i Japan (december 2016)

Japans femte basplan för vetenskap och teknik (medförfattare, maj 2016)

Så kan stålindustrins utsläpp av växthusgaser minska (avsnittet om Europa, januari 2016)

Kraftsystem med ökande andel väderberoende produktion  – Europa (augusti 2015)

Innovativ materialåtervinning för ökad resurseffektivitet (april 2015)

Hållbar stadsutveckling – en översikt av aktuella initiativ (april 2015)

Stöd till demonstration av gröna innovationer (januari 2015)

Styrning och organisation av universitet (fallstudien om EPFL i Schweiz, december 2014)

Stöd till miljöteknikföretag i några europeiska länder (november 2014)

Jag har även skrivit om innovationspolitik i andra sammanhang, bland annat som chefredaktör för Ny Teknik (t ex i november 2012 om behovet av en strategi för avancerad tillverkning) och som samhällspolitisk chef på fackförbundet Unionen (inför regeringen Reinfeldts FoI-proposition).