EU

Den Europeiska Unionen står inför stora förändringar, med Storbritannien på väg att lämna och euroländer som vill fördjupa sitt samarbete. Jag har arbetat med EU-frågor i olika former sedan år 1989. Här finns länkar till några av mina texter.