Böcker

Miljöframgångar – från freonförbud till klimatlag (2020). Fri Tanke förlag.

Anna Lindh och det nya Europa (2011). Premiss förlag.

Maktkamp Europa (2006). Bokförlaget Atlas.