Rapporter

Några exempel på rapporter:

Vägval EU (Tankesmedjan Tiden, 2019)

Mångfald och sammanhållning (Tankesmedjan Tiden, 2016)

Jobben i det gröna folkhemmet (Tankesmedjan Tiden, 2013)

Fackföreningarna och EU 2020 (Saltsa, 2011)

Ett grönt folkhem för 2010-talet (Tankesmedjan Tiden, 2011)

Sweden After the Election (Friedrich Ebert-Stiftung, 2010)

Rödgrön EU-politik (Tankesmedjan Tiden, 2010)

EU:s arbete med resurseffektivitet och kemikalier (Uppdrag åt Kemikalieinspektionen, 2010)

Bilan de la présidence suédoise de l’Union européenne (Terra Nova, med Paul Norden, 2010)

Gränslös miljö: internationell miljöpolitik inför 2014 (Tankesmedjan Tiden, 2008)

Rebooting Europe (Foreign Policy Center, 2002)

Miljöarbetet i det nya EU. (Uppdrag åt Naturvårdsverket, 2002)

Internet and Foreign Policy (KTH, 2000)