Rapporter

Några exempel på rapporter:

Climate of cooperation: How the EU can help deliver a green grand bargain (ECFR 2021, med Alex Clark och Susi Dennison)

Learning from success stories in addressing global catastrophic risks (Global Challenges Foundation 2021).

Så kan det roterande EU-ordförandeskapet påverka dagordningen: exemplet miljö (Sieps 2021)

A low-carbon and circular industry for Europe (IEEP 2021)

Sverige, EU-medlemskapet och kontrollen av farliga kemikalier (Sieps 2020)

Ekonomisk integration. En analys av insatser i Danmark, Norge och Tyskland (Entreprenörskapsforum 2020)

Green paths through a pandemic (Sieps, 2020)

Vägval EU (Tankesmedjan Tiden, 2019)

Mångfald och sammanhållning (Tankesmedjan Tiden, 2016)

Jobben i det gröna folkhemmet (Tankesmedjan Tiden, 2013)

Fackföreningarna och EU 2020 (Saltsa, 2011)

Ett grönt folkhem för 2010-talet (Tankesmedjan Tiden, 2011)

Sweden After the Election (Friedrich Ebert-Stiftung, 2010)

Rödgrön EU-politik (Tankesmedjan Tiden, 2010)

EU:s arbete med resurseffektivitet och kemikalier (Uppdrag åt Kemikalieinspektionen, 2010)

Bilan de la présidence suédoise de l’Union européenne (Terra Nova, med Paul Norden, 2010)

Gränslös miljö: internationell miljöpolitik inför 2014 (Tankesmedjan Tiden, 2008)

Rebooting Europe (Foreign Policy Center, 2002)

Miljöarbetet i det nya EU. (Uppdrag åt Naturvårdsverket, 2002)

Internet and Foreign Policy (KTH, 2000)